Shell Rimula, Tunga fordon

Ditt företag är beroende av att dina maskiner fungerar tillförlitligt och effektivt. Därför har våra forskare utvecklat Shell Rimula för tunga dieselmotor, som avser att skydda din motor.


Shell Rimula R4 L 15W-40


Multigrade Heavy Duty dieselmotorolja Shell Rimula R4 L är utvecklad med den senaste "Low-SAPS" additiv teknologi för att skydda under de mest svåra förhållanden som finns i moderna lågemissionsmotorer. Den skyddande effekt av oljan förbättras genom användning av hög renhet "grupp II" basoljor som ger ökad aktivitet. Det ger betydande förbättringar i skydd mot slitage, avlagringar och motståndskraft mot nedbrytning vid höga temperaturer *. * Jämfört med föregående generation oljor såsom API CI-4 och ACEA E7

Shell Rimula R3 Multi 10W-30


Multigrade dieselmotorolja Shell Rimula R3 Multi 10W-30 är baserad på modern tillsatsmedelsteknologi av hög kvalitet, speciellt utvecklad för att möta kraven på motorskydd under varierande driftsförhållanden. Aktivt verkande tillsatsmedel reducerar slitage och skyddar mot oljenedbrytning vid högre driftstemperaturer, vilket säkrar för lång motorlivslängd. Skydd mot koks och avlagringar på kolvar bidrar också till att motorn bibehåller sin prestanda. Shell Rimula R3 Multi är godkänd av ledande motortillverkare i olika typer av dieselmotorer med eller utan turbo i tyngre fordon som bussar, lastbilar och entreprenadmaskiner.

Shell Rimula R3 10W


Monograde dieselmotoroljor Shell Rimula är baserad på modern, välbeprövad tillsatsmedelsteknologi utvecklad för att möte kraven för motorskydd under varierande driftsförhållanden. Aktivt renande tillsatsmedel håller kolvar och andra motordelar rena, vilket säkrar för lång motorlivslängd och en effektivt fungerande motor.

Shell Rimula R3+ 30W


Monograde dieselmotoroljor Shell Rimula är baserad på modern, välbeprövad tillsatsmedelsteknologi utvecklad för att möte kraven för motorskydd under varierande driftsförhållanden. Aktivt renande tillsatsmedel håller kolvar och andra motordelar rena, vilket säkrar för lång motorlivslängd och en effektivt fungerande motor.